15.6.05

Kelebek


Kelebek
son isteğin nedir?
sorusu,
çok, çok kolaydır,
ilk isteğin nedir? sorusundan.
Çünkü, o soruyu
kimse kimseye soramadı,
korkusundan.
Ö.Asaf