7.7.05

Ödev!

Kendine yönelik zeka testi bu testin adı. Uğraşmak isteyen olursa buyursun, döndüğümde cevaplarını veririm. Çok keyifli bir testtir, ben acayip zevk almıştım, hatta tüm dersane (öğrenciler+öğretmenler) uğraşmıştık çözmek için. Hırs yaptım ilk ben çözdüm:D Bir cevap anahtarı da yoktu o zaman.

Neyse test burda... ilgilenenlere tavsiyem, istediğiniz sorudan başlayın, sırayla gitmek bir yarar sağlamayacak ve şıklardan gidin!

KENDİNE YÖNELİK ZEKÂ TESTİ

01. Bu testte cevabı A olan ilk soru hangisidir?

A) 01 B) 02 C) 03 D) 04 E) 05

02. Bu testte sadece iki ardışık sorunun cevabı aynıdır. Bunlar hangi sorulardır?

A) 07 ve 08
B) 09 ve 10
C) 11 ve 12
D) 13 ve 14
E) 15 ve 16

03. Bu testte cevabı E olan kaç tane soru vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

04. Bu testte cevabı E olan ilk soru hangisidir?

A) 09 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

05. Bu testte hangi harf sadece bir defa cevap olmuştur?

A) A B) B C) C D) D E) E

06. Bu sorunun cevabı bu testteki hangi sorunun cevabı ile aynıdır?

A)16 B)15 C)14 D)13 E)12

07. Bu sorunun cevabı bu testteki 19. sorunun cevabı ile aynıdır. Bu cevap hangisidir?

A)A B)B C)C D)D E)E

08. Bu sorunun cevabı bu testte toplam kaç kez cevap olmuştur?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

09. Bu testte cevabı sesli harf olan kaç soru vardır?

A)6 B)7 C)8 D)9 E)10

10. Bu testte cevabı sessiz harf olan kaç soru vardır?

A)7 B)8 C)9 D)10 E)11

11. Bu testte cevabı bu sorununkiyle aynı olan son soru hangisidir?

A)10 B)12 C)13 D)14 E)15

12. Bu testte cevabı bu sorununkiyle aynı olan ilk soru hangisidir?

A)04 B)05 C)06 D)07 E)08

13. Bu testte bu sorunun cevabı bundan sonra (bu hariç) kaç kez geçecektir?

A)05 B)04 C)03 D)02 E)01

14. Bu testte hangi harf en çok cevap olmuştur?

A )A B) B C) C D) D E) E

15. Bu testte bu sorunun cevabı ilk olarak hangi soruya cevap olmuştur?

A) 05 B) 06 C) 07 D) 08 E) 09

16. Bu testte cevapları soru numaralarının sırasıyla yan yana yazılınca anlamlı bir kelime çıkan sorular hangileridir?

A)03,04,05 ve 06
B)05,06,07 ve 08
C)06,07,08 ve 09
D)07,08,09 ve 10
E)11,12,13 ve 14

17. Bu testin ilk ve son sorularının cevapları sırasıyla nelerdir?

A)A ve E
B)B ve D
C)C ve C
D)B ve A
E)D ve E

18. Bu testte hangi harf daima soru numarası çift olan sorulara cevap olmuştur?

A) A B) B C) C D) D E) E

19. Bu testte hangi harf 7 kez cevap olmuştur?

A) A B) B C) C D) D E) E

20. Bu sorunun cevabı bu testte daha önce kaç kez geçti?

A)5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9